Historie z gabinetu

Tu będą relacje. Prawdziwe. Nieprawdziwe będą jedynie nazwiska, nazwy miejscowości i inne dane, które by pozwalały na identyfikację osoby.

Posłuchaj. Kto wie, może w tych relacjach spotkasz … siebie